37th  FIDE Chess Olympiad

Turin, Italy   20th May - 4th June 2006

 

Official site

Olympiad Calendar

Information

ChessBase  (go to games

Results Men's  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

Results Ladies 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

Men's Final Ranking

Women's Final Ranking

ICSC Team Men's   

ICSC Team Ladies  

       

Bulletin

     
         Team Men's                                                                             Team Ladies
Cehic G.(K)-Nauryzgaliev A.-Kovalenko V.-Hoffmann R.-Collutiis D.-Salov S.-Georgiev V.                    Parfenov P.(K)-Ryvova A.-Nazarova O.-Rossinskaya L.Gonchar S.               

   
                                                                                   

    

 

 

Home Page