CHISTI SIMU

 

invece1.jpg (30717 byte)

CHISTI SIMU - L'EMIGRANTI DU 2000 - MA COMU SI FACI - VOLI FATTA

Testi e musiche: De Luca - Scoleri
Hanno inoltre collaborato: Luca Scorziello (percussioni) - Paolo Sofia (cori) - Massimo Cusato (percussioni e tammorra) - Peppe Platani (cori)

 

CHISTI SIMU

Chisti simu e chisti restamu
e a serie A mo ndi facimu
senza sordi nui nda jocamu
nto campu e fora u cori mentimu
No ndavi squadra chi ndi spagnamu
cu rrandi e picciuli nui nda jocamu
nu sulu culuri ora vola nto ventu
u culuri du cori u culuri amarantu
FORZA RREGGIGA CALABRISELLA
FORZA RREGGINA TU SI A CCHJ BELLA
E NDI DISPIACI PA NOSTRA VICINA
NTO STRITTU NDAVI NA SULA RREGGINA
No ndavimu tantu nta chista terra
giustu a Rreggina e a tarantella
e ndi ndi iamu assai luntanu
forza Rreggina cchj forti gridamu
chisti simu e chisti restamu
e a serie A mo ndi facimu
nto rregginu nu comandamentu
forza Rreggina forza amarantu

FORZA RREGGIGA CALABRISELLA
FORZA RREGGINA TU SI A CCHJ BELLA
E NDI DISPIACI PA NOSTRA VICINA
NTO STRITTU NDAVI NA SULA RREGGINA

 

 

MACOMU SI FACI

Hjuri crisciunu pa via
pisci ndavi nto mari
vantu hiuhia nta li strati
dduri i pani nte cuntrati.
Comu quandu ca veni u sonnu
quandu u cardu arriva
comu zzafrati stacimu o suli
e non pensamu cchj.
E pui ti futtunu i cosimali
ma comu si staci accuss
e nta vita l'ingiustizia
a cogghj cu panaru.
Ma comu si faci nta Calabria i si spara ancora
ma comu si faci nta Calabria i si ammazza ancora
ndavimu u suli ndavimu u mari e sogni d'amuri
ma comu si faci nta Calabria i si ammazza ancora!
Ndi ndi jamu ndi ndi jamu
si ma aundi jamu
ndi ndi jamu ndi ndi jamu
comu i profughi fuimu.
Ndi criscimu nto terrori
ma si poti cangiari
se volimu i jamu ncuntru
a nostra civilt.
Nta sta vita i sacrifici e i doluri i schina
na mangiata na ballata e cosa bella e fina.
...rit.....

 

 

VOLI FATTA

Simu cc ssettati a rota, chi penzeri da partita,
simu nta sta chjazza a chjovu,
non succedi nenti i novu.

VOLI FATTA ...
Nta stu scuru e nta sti luci, cu stu calumet da paci,
simu propriu comu e ndiani,
sutta e stiglj e a libert nte mani:
Figghjoli mei ma chi paisi,
mancu ndi nesciunu li spisi,
e dici non si canta a missa, unu fora,
nattu e inta, nattu e fissa.
VOLI FATTA ...
Comu riparamu ora, non ndavinu cchj na lira,
nattru pocu e rriva a notti, preparamundi ddu botti.
Ianchi sunnu li lanzola, rrumbulati a surfalora,
sparanu pe sacrificiu, comu e fochi d'artificiu:
Figghjoli mei...
VOLI FATTA ...

L'EMIGRANTI DU 2000

Chista a triste storia i l'emigranti du dumila
chi ndavi i pigghja u trenu i busca chocchj lira
non porta cchj a valigia fatta i cartuni
m ndavi u compiuter o postu di salumi.
E poi istruitu puru lauriatu
ma nte citt du nord sempi l'emigratu
E JEU RESTU 'CCA
NON VOGGHJU U VAJU GLI
E L'ARIA ASPROMONTANA
MEGGHJU DA PADANA
E jEU MI RRESTU 'CCA
NON VOGGHJU U VAJU GLJ
E NU BICCHIERI I VINU
MEGGHJU I NU GRAPPINU
U fondu monetariu ndi cangiau u destinu
di novu ca a valigia nte mani ndi trovamu
a flessibilit esti na grandi novit
nu jornu simm'cca e nattru jornu glj
partiru i nostri nonni
partiru i nostri patri
partiru i nostri frati
e ora tocca a nui
E JEU RESTU 'CCA
NON VOGGHJU U VAJU GLI
E L'ARIA ASPROMONTANA
MEGGHJU DA PADANA
E jEU MI RRESTU 'CCA
NON VOGGHJU U VAJU GLJ
E NU BICCHIERI I VINU
MEGGHJU I NU GRAPPINU
Cca non esti u paradisu e certi voti pari u npernu
per sapimu puru ca non dura sempi u mbernu
nta nebbia non mi trovu ca mi manca u respiru
na vita sempi i curza efficienti e produttivi
a casa non si trova e l'affitti sunnu cari
chi si mangianu i stipendi
chi si mangianu i salari
poi u fini settimana comu a tutti l'emigranti
calabrisi e marocchini tutti nta l'ipermercati
partiru i nostri nonni
partiru i nostri patri
partiru i nostri frati
e partiru i sindacati.

 

 

KALABRIA

Non bella la vita dei pastori in Aspromonte
d'inverno quando i torbidi torrenti vanno al mare
e la terra sembra navigare sulle acque.
Non bella la vita dei pescatori
del mar Jonio d'inverno
quando il vento soffia forte
e la barca sbattuta in mezzo al mar
e la terra sparisce all'orizonte.
Non bella la vita dei disoccupati
ne d'inverno ne d'estate
e allora e allora emigrazioni.
Nord-ovest Ameria nord-ovest Australia
nord-ovest Francia nord-ovest Inghilterra
nord-ovest Germania nord-ovest nord Italia.
Casa soldi lavoro civilt
benessere economico
lavoro civilt.
Aspromonte dei Paschi
Cassa di Risparmio
Cassa per il Mezzogiorno
mezzogiorno di fuoco!
Presenza dello Stato leggi spegiali
l'economia decolla non decolla.
Non bella la vita degli africani
in giro per il mondo trattati come cani
e allora e allora ribellione.

Tutti i pezzi sono stati registrati tra giugno 98 e novembre 99. Arrangiamenti degli INVECE e di Peppe Platani.
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo lavoro: Antonio Bonifazio, Aldo Talaino, Eva Remberger. Un "grazie" speciale alla redazione di "CHISTI SIMU" RTV, ed ai conduttori Polimeni e Auspici.
Registrato (tranne "Voli fatta" e "Ma comu si faci") presso l' "EOS SOUND STUDIO" - Bovalino - Tel 03475636527. Elaborazione grafica "EOS SOUND STUDIO". Fonico: Gianni Gullace.


indietro.gif (904 byte)